Manager

Username:
Password:

HOME | CONTACT US | Today is Friday June 09, 2023


Choose the club name in order to access or view all the clocking data.

Pigeon Clocking System

Online Application · Screencast · Download Manual · Introduction


ANNOUNCEMENT

We’ll start deleting old or clubs in our database without activities for the past 5 years. This is to provide availability of the club keywords for the new clubs. We’ll give you until February 15, 2023 to send us a message through chat if your club will be retained active. A link will be provided to you for the requirements. Requestor should be the registered club owner, otherwise request will not be entertained. Thank you


Magsisimula kaming magtanggal ng luma o mga club sa aming database nang walang aktibidad sa nakalipas na 5 taon. Ito ay upang magbigay ng kakayahang magamit ang mga keyword ng club para sa mga bagong club. Bibigyan po namin kayo ng hanggang Pebrero 15, 2023 para magpadala sa amin ng mensahe sa pamamagitan ng chat kung mananatiling aktibo ang inyong club. Meron kaming link na ibibigay para sa mga requirements. Ang requestor ay dapat ang rehistradong may-ari ng club, hindi po namin i-entertain ang request kung hindi po nagtugma. Salamat po.


New Web application
iPigeon Web Clocking System

New application


CLICK OR SCAN QR CODE TO DOWNLOAD THE APP:


iPigeon.club

"Is the mobile app provider, a gateway and partner of CounterBytes, JEG and YonaPro. As a pigeon fancier, we are committed to provide products and services that will suit and ease your user experience. Remember that this is always the best home for your pigeons."